Transformation Shopping and Service

Isabels Salon og Boutique

Jeg er vaccineret mod Covid 19

Kort om mig :

Isabel, ejer og stifter af Boutique Isabel.

Jeg er butiksuddannet samt aut. social og sundhedsassistent. Jeg har altid sat en ære i at hjælpe andre.

Jeg åbnede min første butik for Transpersoner tilbage i 2002.

Min viden er bred og jeg har mødt 1000 vis af forskellige typer og niveauer af transpersoner ❀πŸ₯°

Hvad er det så jeg kan og tilbyder :

- πŸ’ƒ Jeg tilbyder HELE pakken til mine kunder så du kan få og opleve præcis det du drømmer om 1 sted. Det hele i trygge, behagelige, rolige, diskrete omgivelser sammen med mig. πŸ™‚πŸ‘.

- Du skal ikke forholde dig til flere forskellige nye steder, personer som hver gang skal informeres om din inderste hemmelighed. Jeg ved det er noget af det sværeste.

- Når du er hos mig vil du hurtigt erfare roen sænke sig over dig og du slapper af sammen med mig. Hos mig er dit behov lige så naturligt som at trække vejret. ❀

Jeg tilbyder følgende service :

- Makeup mand til kvinde

- Makeup undervisning mand til kvinde

- Omklædning mand til kvinde

- Personlig styling mand til kvinde

- Personlig stil og mål mand til kvinde

- Personlig shopper

- Fotosession/billeder af dig omklædt

- Støtte person til at komme ud i offentligheden Café ture/ shopping / byture sammen

- Samtaler/ coaching

- Tourservice rundt i DK NY 2021

- Calendergirl NY 2021

- Ud over dette tilbyder jeg også salg af kvalitetsprodukter.

Du modtager råd, vejledning, pleje af dine køb, og du undgår fejlkøb og billige efterligninger der ikke holder. Jeg har kendskab til alle varer på markedet så det du ikke finder på min hjemmeside, det skaffer jeg meget gerne hjem til dig. πŸ™‚

Til orientering  har mine ydelser absolut intet med sex at gøre og jeg tager ikke nøgenbilleder.

Dette er mit arbejde og jeg arbejder ikke gratis :-)

 

Nov. 2019

Udover at hjælpe mine skønne kunder, så har jeg gennemført et kursus igennem ❀ Hjerteforeningen som Giv Liv Instruktør. Alle over 12 år kan tilmelde sig et kursus hvor vi instruktører kommer ud og viser hvordan man giver hjertemassage og bruger en hjertestarter. ❀❀❀...Det er ganske gratis! Læs mere her : Www.hjerteforeningen.dk

 

 

Short about me :

Isabel, owner and founder of Boutique Isabel.

I am a shop assistant and a certified social and health assistant. I have always taken pride in helping others.

I opened my first Transpersoner store back in 2002.

My knowledge is broad and I have met 1000s of different types and levels of transgender people ❀πŸ₯°

What is it so I can and offer:

- πŸ’ƒ I offer the ENTIRE package to my customers so you can get and experience exactly what you dream of 1 place. All in a safe, comfortable, quiet, discreet environment with me. πŸ™‚πŸ‘.

- You do not have to deal with several different new places, people who each time have to be informed about your innermost secret. I know it's some of the hardest.

- When you are with me you will quickly experience the calm descend over you and you relax with me. With me, your need is as natural as breathing. ❀

I offer the following service:

- Makeup man to woman

- Makeup teaching man to woman

Dressing man to woman

- Personal styling man to woman

- Personal style and goals man to woman

- Personal shopper

- Photo session / pictures of you dressed up

- Support person to get out in public Café tours / shopping / city tours together

- Conversations / coaching

- Tour service around DK NY 2021

- Calendergirl NY 2021

- In addition to this, I also offer sales of quality products.

You receive advice, guidance, care of your purchases, and you avoid mistaken purchases and cheap imitations that do not last. I have knowledge of all items on the market so what you do not find on my website, I will gladly get it home for you. πŸ™‚

For information, my services have absolutely nothing to do with sex and I do not take nude photos.

Nov. 2019

In addition to helping my wonderful customers, I have completed a course through ❀ Hjerteforeningen as Giv Liv Instructor. Anyone over the age of 12 can sign up for a course where we instructors come out and show how to give a heart massage and use a defibrillator. ❀❀❀ ... It's pretty free! Read more here: www.hjerteforeningen.dk

Kontaktformular

Isabels Salon og Boutique.  Tlf-tid: Ma-Fre 10-16.  Efter denne tid - Sms: +45 42721572 

Åbent for sessions hele døgnet efter aftale

Email: kontakt@boutiqueisabel.dk

CVR: 34218307

Copyright på alle billeder 2002-2021

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk