Nu kan du blive din egen kalenderpige model!

Du kan vælge imellem :

1 session hvor jeg laver makeup og finder 12 forskellige outfits. Herefter sammensætter jeg de 12 bedste billeder til en kalender der sendes direkte til dig/afhentning

eller

12 sessioner hvor jeg laver makeup og finder 1 outfit for hver gang. Hermed opnår du 12 forskellige makeupper/parykker. Varighed pr. gang ca. 1,5 time. Du kan dog først få din kalender efter sidste session. Den kan laves så det er julegaven til dig selv <3

 

Alle rettigheder på billederne kan tilkøbes. Så du får alle billeder jeg har taget på et USB stik. 

 

 

 

Now you can become your own calendar girl model!

You can choose from:

1 session where I do makeup and find 12 different outfits. Then I compile the 12 best photos for a calendar that is sent directly to you / pickup

or

12 sessions where I do makeup and find 1 outfit for each time. With this you get 12 different make-ups / wigs. Duration per gang approx. 1.5 hours. However, you can only get your calendar after the last session. It can be made so it is the Christmas gift for yourself <3

 

All rights to the images can be purchased. So you get all the pictures I have taken on a USB connector.

Årskalender pakke indeholdende: 

1 besøg hos mig hvor du får lagt en smuk makeup og sat en flot paryk på. 

Der vil være 12 forskellige outfit med tema efter årstiden. /efter ønske.

- Forår - Sommer - Efterår - Vinter

Du kan låne alle produkter af mig eller medbringe dine egne. 

Forventet varighed:  ca. 5-6 timer

Efterfølgende kigger jeg alle billeder igennem og finder 12 + forside,  jeg redigerer og bruger til din kalender. 

Der er ca. 2 ugers leveringstid på din kalender. Den kan leveres direkte til dig eller afhentes hos mig. 

Ønsker du at modtage alle billederne jeg har taget på et USB stik, så kan disse tilkøbes. ca. 4-500 stk.

Kalenderen er en vægkalender. Har du andre ønsker, så kan dette undersøges.

Pris incl. kalender: 6.000 dkr.

Indeholdt i prisen: 1,5 times forberedelse inden kunden ankommer - 6 timers session - 1 times oprydning - 1 times redigering - 1 time til fremstilling af kalender

 

 

Annual calendar package containing:

1 visit with me where you get to put on a beautiful makeup and put on a nice wig.

There will be 12 different outfits themed according to the season. /by request.

- Spring Summer Autumn Winter

You can borrow all products from me or bring your own.

Expected duration: approx. 5-6 hours

Subsequently, I look through all the pictures and find 12+ front page, I edit and use for your calendar.

It's about. 2 weeks delivery time on your calendar. It can be delivered directly to you or picked up from me.

Do you want to receive all the pictures I have taken on a USB connector, then these can be purchased. ca. 4-500 pcs.

The calendar is a wall calendar. If you have other wishes, this can be investigated.

Price incl. calendar: 6,000 dkr.

Included in the price: 1.5 hours of preparation before the customer arrives - 6 hours of session - 1 hour of cleaning - 1 hour of editing - 1 hour of making a calendar

Årskalender pakke indeholdende: 

12 besøg hos mig hvor du får lagt en smuk makeup og sat en flot paryk på. 

Der vil være 12 forskellige makeup /outfit med tema efter årstiden. /efter ønske.

- Forår - Sommer - Efterår - Vinter

Du kan låne alle produkter af mig eller medbringe dine egne. 

Forventet varighed: pr. gang ca. 1,5 time. 

Efterfølgende kigger jeg alle billeder igennem og finder 12 + forside,  jeg redigerer og bruger til din kalender. 

Der er efter sidste session ca. 2 ugers leveringstid på din kalender. Den kan leveres direkte til dig eller afhentes hos mig. 

Ønsker du at modtage alle billederne jeg har taget på et USB stik, så kan disse tilkøbes. ca. 4-500 stk.

Kalenderen er en vægkalender. Har du andre ønsker, så kan dette undersøges.

Pris incl. kalender: 12000 dkr.

Indeholdt i prisen: 12 x 1 times forberedelse inden kunden ankommer - 18 timers session - 12 x 1 times oprydning - 1 times redigering - 1 time til fremstilling af kalender

 

 

Annual calendar package containing:

12 visits to me where you get to put on beautiful makeup and put on a nice wig.

There will be 12 different makeup / outfits with a theme according to the season. /by request.

- Spring Summer Autumn Winter

You can borrow all products from me or bring your own.

Expected duration: per. gang approx. 1.5 hours.

Subsequently, I look through all the pictures and find 12+ front page, I edit and use for your calendar.

After the last session there are approx. 2 weeks delivery time on your calendar. It can be delivered directly to you or picked up from me.

Do you want to receive all the pictures I have taken on a USB connector, then these can be purchased. ca. 4-500 pcs.

The calendar is a wall calendar. If you have other wishes, this can be investigated.

Price incl. calendar: 12000 dkr.

Included in the price: 12 x 1 hour preparation before the customer arrives - 18 hour session - 12 x 1 hour cleaning - 1 hour editing - 1 hour for making a calendar

Fra 6.000,00 DKK

Årskalender med 1 besøg og 12 tøjskift . 5-6 timer.

Fra 12.000,00 DKK

Årskalender med 12 besøg og 1 tøjskift pr. gang. 1,5 time X 12

 Tlf-tid: Ons-Fre 11-14.    Sms: +45 42721572 

Email: kontakt@boutiqueisabel.dk

Copyright på alle billeder 2002-2023

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk